PRIMAVARA Artelor2015

EDIŢIA A VIII-a
25 Aprilie 2015

Consiliul Judeţean Argeş prin Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, organizează a IX-a ediţie a Festivalului – Concurs Internațional “Primăvara Artelor”, având ca scop lansarea, sprijinirea şi promovarea talentelor muzicale şi interpretative.
La concurs se vor înscrie elevi la următoarele categorii de vârstă: 6-8, 9-11 ani, 12-15 ani şi 16-18 ani.
Concurenții având în program o lucrare muzicală, care să nu depăşească 5 minute.
Excepție fac elevii de anul I care pot interpreta una-două lucrări muzicale de 1-2 minute.

Înscrierea concurenţilor se va face până în 10 aprilie 2015, la secretariatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti: Bdul Republicii, Nr. 66, Pitești, Argeș (telefon: 0348/457560, fax: 0248/212260, E-mail: scoalapopart@yahoo.com), pe baza:
– fişelor de înscriere (ştampilate şi semnate de directorul instituţiei, care certifică faptul că elevii sunt înscrişi în anul şcolar 2014-2015)
– copiei după certificatul de naştere sau buletin,

Concursul se va desfăşura în aprilie 2015 (în perioada Simfoniei Lalelelor), la sediul Școlii Populare de Arte și Meserii Piteşti, în Sala de Spectacole ”Vasile Veselovski”, după următorul program:
– 09.00-09.30 primirea concurenţilor;
– 09.30-14.00 desfăşurarea concursului;
– 14.00-15.00 masa de prânz,;
– 15.00-16.00 jurizarea;
– 16.00-17.00 decernarea premiilor.
Ordinea în Concurs se va stabili în funcţie de categoria de vârstă şi anul de studiu al fiecărui participant.
Organizatorii vor acorda premii pe categorii de vârsta şi ani de studiu:
Premiile vor consta în trofee şi diplome oferite atât premianţilor, cât şi instituţiilor pe care le reprezintă. Profesorii vor primi diplome de onoare.

Director
Scoala Populara de Arte Pitesti
Gabriela Pendiuc

Fisa de participare.pdf