CONCURS JUDEŢEAN DE MUZICĂ UŞOARĂ ŞI MUZICĂ CULTĂ

Consiliul Judeţean Argeş prin Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, organizează a VII-a ediţie a Festivalului-Concurs Judeţean de Muzică Uşoară şi Muzică Cultă “Speranţe Argeşene”, în perioada Octombrie – Decembrie 2014.
Organizatorii îşi propun două obiective:
– stimularea materială de către Consiliul Judeţean Argeş a tinerilor talentaţi în desfăşurarea activităţilor lor artistice prin burse sociale şi de merit.
– descoperirea şi promovarea tinerelor talente în domeniul muzicii uşoare şi al muzicii culte (canto şi instrumente);
Organizatorii îşi propun două obiective:
I. Concursul se va desfăşura pe secţiuni:

A. Secţiunea “Muzică uşoară” – pentru interpreţii (solisti) din clasele 0 – VIII ( 6-14 ani) Concurenţii vor interpreta o piesă la alegere, specifică vârstei lor, obligatoriu din REPERTORIUL ROMÂNESC. Elevii pot folosi negative înregistrate pe CD sau pot fi acompaniaţi la diverse instrumente (în concurs participând doar solistul). Nu se acceptă pozitive!
B. Secţiunea “Muzică cultă” (instrumente: pian, instrumente cu corzi, de suflat şi percuţie) – pentru interpreţii din clasele 0 – XII (6-19 ani): Elevi de la Şcolile Generale şi Liceele din judeţ şi de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti. Concurenţii vor interpreta o piesă la alegere, din programele studiate la şcoală.
C. Secţiunea “Muzică cultă” (instrumente: pian, instrumente cu corzi, de suflat şi percuţie) – pentru interpreţii din clasele 0 – VIII (6-14 ani): Elevi de la Şcoala de Arte Cîmpulung Muscel şi de la Liceul de Arte ,, Dinu Lipatti “ din Piteşti
D. Secţiunea “Muzică cultă” (canto clasic) – pentru interpreţii din clasele IX – XII (15-19 ani): Toţi elevii interesaţi din judeţ.

II. Concursul cuprinde trei etape:

1. Etapa pe localitate – se va desfăşura în perioada Octombrie 2015. Jurizarea se va face la nivel local de către profesorii de specialitate (îndrumători artistici) care îşi asumă responsabilitatea în promovarea la etapa următoare a elevilor cu real talent. La această etapă trebuie să fie selecţionaţi maxim 2 elevi din fiecare şcoală. Școlile care au peste 500 de elevi pot selecta 4 elevi.
2. Etapa zonală – se va desfăşura in perioada Noiembrie 2014 în localităţile: Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung, Costeşti, Topoloveni. Jurizarea se va face de către comisii de specialitate stabilite de către organizatori. Locaţiile unde se vor desfăşura concursurile sunt Casele de Cultură din localităţile respective, iar la Piteşti se va desfăşura la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, începând cu ora 10:00.
3. Etapa judeţeană – se va desfăşura la Piteşti în sala de spectacol ”Vasile Veselovski” din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești. Etapa judeţeană va avea loc în perioada decembrie 2015. Gala laureaţilor se va desfăşura în aceeaşi zi. Jurizarea se va face de către un juriu de specialitate alcătuit din personalităţi marcante din Judeţul Argeş.
III. Înscrierea la concurs :
Se va face prin completarea Fişei de participare anexată acestui regulament şi trimiterea acesteia de către profesorul care a făcut preselecţia, la sediul Şcolii Populare de Arte Piteşti, b-dul Republicii nr.66, fax: 0248212260 sau la Casele de Cultură din oraşele: Curtea de Argeş, Câmpulung, Costeşti, Topoloveni. Fişa de înscriere se poate descărca de pe Facebook-ul Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești la (www.facebook.com/scoalapopularadeartepitesti). Informaţii suplimentare la secretariatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, tel. 0348457560, e-mail: scoalapopart@yahoo.com, la Ana-Maria Nicolescu la tel. 0737 497 984, e-mail: nicolescu.ana90@gmail.com.
Perioada de înscriere: până pe data de 24 Octombrie 2015, ora 16:00.
Juriul de la etapa zonală şi etapa judeţeană va fi format din specialişti, personalităţi ale vieţii culturale, organizatori.

IV. Premiile care se vor acorda pentru fiecare secţiune pe grupe de vârstă ( clasele: I-IV; V-VIII; IX-XII) sunt:
a. Marele Premiu: 300 lei

b. Secţiunea “Muzică uşoară”
Premiul I x 2 x 200= 400 lei
Premiul II x 2 x 150 = 300 lei
Premiul III x 2 x 100 = 200 lei
Mentiune x 6 x 50 = 300 lei

c. Secţiunea “Muzică cultă”(Instrumente) – Şcolii Generale,licee şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti
Premiul I x 3 x 200 = 600 lei
Premiul II x 2 x 150 = 300 lei
Premiul III x 3 x 100 = 300 lei
Mentiune x 9 x 50 = 450 lei

d. Secţiunea “Muzică cultă”(instrumente) – Şcoala Populară de Arte C-lung şi Liceul de Arta „Dinu Lipatti” Piteşti
Premiul I x 2 x 200 = 400 lei
Premiul II x 2 x 150 = 300 lei
Premiul III x 2 x 100 = 200 lei
Mentiune x 6 x 50 = 300 lei

e. Secţiunea “Muzică cultă” (canto clasic
Premiul I x 2 x 200 = 400 lei
Premiul II x 2 x 150 = 300 lei
Premiul III x 2 x 100 = 200 lei
Notă! Câştigătorii Marelui Premiu şi a premiilor I din ediţiile anterioare nu mai pot participa la concurs.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui.
Elevii admişi la etapa finală, vor primi diplome de participare, iar profesorii îndrumători ai interpreţilor premiaţi la faza finală, vor fi recompensaţi pentru munca depusă cu diplome de merit.
Elevii cu real talent, descoperiţi cu ocazia acestui concurs şi care sunt înscrişi la cursurile Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti sau la Liceul de Artă ,, Dinu Lipatti ‘‘ Piteşti vor fi sprijiniţi material de către Consiliul Judeţean Argeş prin acordarea de burse, facilitarea deplasărilor la diverse concursuri sau procurarea unor instrumente muzicale necesare activiţilor artistice.
Cheltuielile pentru deplasarea echipelor de jurizare, la faza zonală vor fi suportate de organizatorii judeţeni, iar eventualele cheltuieli pentru masă sau alte cheltuieli vor fi asigurate de organizatorii zonali. Cheltuielile pentru deplasarea, eventual cazarea echipelor de jurizare, la faza judeţeană vor fi suportate de organizatorii judeţeni.
De asemenea, organizatorii se vor ocupa de informarea participanţilor cu toate datele necesare concursului şi vor pune la dispoziţia presei documentele concursului.
Diplomele şi premiile vor fi înmânate de către organizatori, membrii ai juriului, sponsori.
Detalii cu privire la orele şi locaţiile desfăşurării etapelor concursului, precum şi eventualele modificări ale Regulamentului, vor fi anunţate din timp de către organizatori.
Director
Scoala Populara de Arte Pitesti
Gabriela Pendiuc

Fisa de inscriere