• Contractul de studii in doua exemplare;
  • Copie act identitate cursant;
  • Copie act identitate parinte tutore (in cazul minorilor);
  • Taxa aferenta specificata in contractul de studii.