Contractul de studii in doua exemplare; Copie act identitate cursant; Copie act identitate parinte tutore (in cazul minorilor); Taxa aferenta specificata in contractul de studii.