Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, în colaborare cu Cinematograful ”Sebastian Papaiani” din Pitești organizează prima ediție a Festivalului International de Film pentru Copii ”Youth Cinefest”, în perioada martie 2015.
Aceasta manifestare artistică își propune promovarea filmului pentru copii, a artei cinematografice și dezvoltarea creativității copiilor și tinerilor din Argeș, și nu numai, la nivel național, dar și internațional, prin filme care să le reflecte originalitatea și libertatea de exprimare.
În cadrul festivalului, fiecare concurent va prezenta un film de scurt-metraj de maxim 10 minute, cu tema “Copiii din regiunea ta”.
La festivalul-concurs se vor înscrie participanți cu vârsta cuprinsă între 10-14 ani, 14 – 18 ani.
Înscrierea concurenților se va face până la data de 20 martie 2015, pe baza următoarelor reguli:
• fişă de înscriere – Semnată și ștampilată de Managerul/Directorul instituției care trimite concurentul;
• copie după actul de identitate;
• fiecare participant va putea să înscrie maxim 1 film;
• fișele de înscriere vor fi transmise la secretariatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti: Bdul Republicii, Nr. 66, Pitești, Cod postal:110014, Argeș; (telefon: 0348/457 560, fax: 0248/212 260, E-mail: scoalapopart@yahoo.com. Persoană contact: Ana-Maria Nicolescu, tel – 0737497984)
• filmele care au text/ comentariu/ dialog în limba engleză vor fi dublate/ subtitrate în limba română. Filmele realizate în afara României vor fi dublate/subtitrate în limba engleză.
• comitetul de organizare are dreptul să decidă asupra unor filme înscrise care nu respectă tematica Festivalului şi detaliile tehnice;
• costurile de transport pentru DVD, BLUE-RAY sau STICK (tur-retur) vor fi suportate de către distribuitorul/producătorului filmului.
Specificații tehnice:
• Filmele pot fi format MPEG2, AVI, MOV;
• Filmele pot fi trimise pe suport DVD, Blu-Ray sau Stick.
Ordinea de intrare în concurs se va stabili prin tragere la sorți de către organizatori.
Juriul este format atât din personalităţi marcante din cinematografia filmului pentru copii la nivel mondial, membri ai Centrului Internațional al Filmului pentru Copii și Tineri – CIFEJ cât și de reprezentanți ai elevilor din Pitești pasionați de cinematografie, şi îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau de a redistribui premiile în funcţie de prestanţa concurenţilor.
Menţionăm că Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti nu-şi asumă responsabilitatea transportului, mesei și cazării concurenților care doresc să participe la festival, participanţii fiind cei care vor suporta aceste cheltuieli.
DVD-urile filmelor premiate vor rămâne în arhiva Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești.
Prin semnarea fișei de participare de către autor, acesta își exprimă în mod expres acordul ca Școala Populară de Arte și Meserii Pitești să aibă dreptul de a difuza filmul în scopul promovării Festivalului Internațional de film pentru copii ”Youth Cinefest”.
Director
Scoala Populara de Arte Pitesti
Gabriela Pendiuc

Fisa de participare