Expoziția Internațională de Arte Plastice și Decorative

Ediția a XXII-a

9 -31 Decembrie 2016

 

expoz-arte-plastice

 

Consiliul Judeţean Argeş prin Şcoala Populară de Arte Piteşti, în colaborare cu Muzeul Judeţean Argeş,organizează a XXII-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arte Plastice şi Decorative a Şcolilor Populare de Arte şi Meserii.

Gândită ca o adevărată competiţie artistică, cadrul optim de afirmare a celor mai valoroşi elevi ai secţiilor de arte plastice din Şcolile Populare de Arte şi Meserii, expoziţia concurs se va organiza în generosul spaţiu expoziţional al Muzeului Judeţean Argeş, unde vor putea fi etalate un număr mare de lucrări, pe data de 9 decembrie 2016. La organizarea expoziţiei îşi vor da concursul specialişti de marcă – artişti plastici profesionişti.

Sunt invitaţi să participe cei mai buni elevi ai Şcolilor Populare de Arte şi Meserii din România, precum şi de la instituţii similare din ţările prietene (Bulgaria, China, Estonia, Grecia, Iran, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Springfield, SUA, Suedia, Turcia, etc.) sau din alte ţări care răspund invitaţiei noastre.

Fiecare instituție va trimite un număr limitat de lucrări (două pentru fiecare participant, maxim patru lucrări din fiecare instituţie), selecţionate de profesorii de specialitate ai fiecărei instituţii.

 Nu sunt admise în concurs lucrări realizate de absolvenţii sau profesorii şcolilor populare de arte.

Tema celei de a XXII-a ediţii, se intitulează „Tradiții din regiunea ta”.

Managerul Şcolii Populare de Arte al fiecărui concurent va certifica prin semnătura şi ştampilă, faptul că participantul este elev al instituţiei respective şi nu absolvent.

Înscrierea se va face pe baza fişei de participare, expediată prin poştă până la data de

5 decembrie 2016 pe adresa: Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti, b-dul Republicii Nr. 66, judeţul Argeş, cod 110062, fax: 0248212260 sau scanată pe adresele de email: scoalapopart@yahoo.com. Informaţii şi relaţii suplimentare la Şcoala Populară de Arte Piteşti

tel. 0348/457560.

Fiecare concurent va achita o taxă de participare în valoare de 30 lei, taxă ce va fi achitată în contul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti numărul RO85TREZ04621G330800XXXX, până cel târziu 05 decembrie 2016. Neplata taxei duce la descalificarea concurentului.

Expedierea şi returnarea lucrărilor se va face pe cheltuiala participanţilor, prin poştă sau delegat.  Returnarea lucrarilor se va efectua în ianuarie 2017.

Lucrările vor fi înrămate sau aşezate pe passe-par-tout (secţiunea pictură, grafică) dimensiunea trebuie să fie A3 sau A4, ambalate în cutii cartonate pentru fiecare autor în parte, iar fiecare lucrare va avea câte un sistem de prindere şi vor fi înrămate sau puse pe passe-par-tout. Pentru lucrările fotografice formatul minim acceptat este de 20 X 30 cm. Ambalajele vor fi folosite şi la reexpediere. Fiecare lucrare va avea menţionat printr-o etichetă (scrisă pe calculator) aplicată pe spate: titlul lucrării, autorul, instituţia pe care o reprezintă, profesorul, anul de studiu şi un număr de telefon.

Vernisajul expoziţiei va avea loc în ziua de 09 decembrie 2016, orele 12.00 la sediul Muzeului Judeţean Argeş, iar jurizarea va avea loc pe data de 08 decembrie 2016, începând cu orele 10.00. Organizatorii vor asigura serviciile de cazare și masă pentru juriu, concurenți, invitați în zilele de 08-09 decembrie 2016.

Juriul va fi alcătuit din personalităţi cunoscute ale artei din România și îşi rezervă dreptul de a nu acorda sau redistribui anumite premii.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Piteşti. (Premiul I, II, III)

 

 

Notă! Fişa de înscriere va fi însoţită de: o copie după un act de identitate (certificat de naştere sau B.I./C.I.) şi de o copie după dovada plăţii taxei de participare. Neplata taxei până la data de 05.12.2016 atrage după sine neincluderea în concurs a lucrărilor.

 

 

 

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unele premii sau de a le redistribui. Tuturor participanţilor li se vor acorda diplome de participare, iar profesorilor îndrumători li se vor acorda diplome de merit. Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Şcolii Populare de Arte Piteşti.

 

 

Manager,

 Şcoala Populară de Arte Piteşti,

Gabriela Pendiuc

 

Aviz.

Contabil Sef,

Cătălina Frîntură

 

 

DESCARCA AICI FIŞĂ DE PARTICIPARE:                         DESCARCA AICI FIȘĂ JURIZARE:

FIȘĂ DE PARTICIPARE – 2016                   FIȘĂ JURIZARE EXPOZITIE – 2016