Consiliul Județean Argeș prin Școala Populară de Arte Pitești și Asociația Culturală „Vasile Veselovski „

1. Scopul concursului:

Având în vedere că marele compozitor român s-a născut și și-a efectuat studiile în Pitești, Festivalul-concurs are drept scop readucerea în actualitate a pieselor sale, promovarea lor în rândul tinerilor argeșeni și nu numai, a muzicii ușoare autentice, afirmarea și lansarea tinerelor voci, în vederea introducerii lor în elita muzicii ușoare românești și internaționale.

Festivalul se desfășoară sub egida numelui marelui compozitor al muzicii ușoare românești, Vasile Veselovski.

2. Condiții

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 – 25 ani, cetățeni români și se desfășoară cu acompaniament orchestral (live). Câștigătorul ediției precedente nu are dreptul de participare!

3. Înscrierea la concurs – preselecție

Regulamentul Concursului poate fi găsit la www.scoala-popart-pitesti.ro și www.festivalul-vasile-veselovski.ro .

Înscrierea se face pe bază de fișă ce va fi transmisă pe adresa Școlii Populare de Arte Pitești (Bl. Republicii, Nr 66, Pitești, tel/fax 0248212260 sau prin mail pe adresa scoalapopart@yahoo.com)

La înscriere, fiecare candidat va prezenta/trimite un dosar care va conține:

– copie după cartea de identitate;

– fișa de înscriere completată și semnată.

– 2 fotografii artistice color pe suport digital.

Neparticiparea la preselecție atrage după sine neparticiparea la concurs.
4. Preselecția
Va avea loc in septembrie 2015, la sediul Școlii Populare de Arte Pitești, în Sala de Spectacole ”Vasile Veselovski” în fața Juriului Concursului.

Taxa de înscriere pentru concurenți este în valoare de 50 RON nerambursabilă, ce va fi achitată în ziua și la locul preselecției.

Cazarea, masa și contravaloarea transportului pe timpul preselecției vor fi suportate de către concurenți.

Fiecare concurent va avea pregătite pentru preselecție două piese de muzică ușoară din repertoriul românesc consacrat, din care 1 poate fi a Marelui Compozitor Vasile Veselovski.

Pentru creșterea imaginii artistice a concursului, se va evita interpretarea aceleiași piese de mai multe ori. Pentru aceasta, soliștii calificați pentru finală, vor avea pregătită la preselecție o listă cu opțiunile lor pentru piesele pe care le vor interpreta în finală.

Lista va cuprinde 3(trei) titluri din piesele lui Vasile Veselovski, prezente în Repertoriul Festivalului „Vasile Veselovski” – Pitești 2015 și 2(două) piese din repertoriul românesc consacrat, în ordinea preferată de concurenți.

În cazul în care o piesă va fi menționată de mai mulți concurenți pe prima poziție la opțiuni, se va trage la sorți, câștigătorul urmând să interpreteze acea piesă, iar ceilalți, piesele următoare din listă. Dacă este cazul și mai departe, se va trage la sorți.

Concurenții care au participat la concurs – în edițiile anterioare și vor fi selectați și la ediția 2015, obligatoriu vor interpreta alte piese.
4. Programul festivalului
Prima seară- orele 19 – 20.15 – desfășurarea concursului

Orele 20.15 – 21.30 recitaluri (inclusiv spațiu publicitar)

A doua seară- orele 19 – 20.15 – premierea concurenților, recitalurile Marelui Premiu, Premiilor I,II,III

Orele 20.15 – 21.30 recitaluri (inclusiv spațiu publicitar)
5. Desfășurarea concursului
În urma preselecției vor rămâne în concurs un număr de 10 concurenți stabiliți de juriu.

Ordinea intrării în concurs se decide prin tragere la sorți. Concurenții vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs și repetiții. Fiecare piesă a concurentului va fi de maxim 3 minute și 30 secunde. Concurenții pot fi acompaniați de grup vocal sau dansatori.
6. Repertoriul
Pentru concurs fiecare concurent selectat va interpreta o piesă de muzică ușoară din repertoriul românesc consacrat și o piesă din creația compozitorului Vasile Veselovski. Aceasta poate fi obținută de pe pagina web a concursului www.festivalul-vasile-veselovski.ro.

Nu sunt admise compozițiile proprii.
7. Obligațiile participanților
Să respecte clauzele regulamentului festivalului; Să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizatori;

Laureații care nu sunt prezenți la Gala de decernare a premiilor sunt descalificați. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.
8. Obligațiile organizatorilor
Organizează și pun la dispoziție sala de spectacole, spațiile de repetiție necesare desfășurării festivalului, orchestra care acompaniază.

Asigură premiile, masa și cazarea concurenților din alte județe pe perioada desfășurării concursului. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenți.
9. Juriul
Juriul este compus din personalități cu experiență în domeniu. Membrul juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică se ocupă, sau este rudă sau afin până la gradul 4 se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membri ai juriului.

Punctajul final va reprezenta media aritmetică a tuturor notelor. Pentru a asigura o cât mai bună corectitudine a jurizării, vor fi eliminate din calcul nota cea mai mică şi nota cea mai mare. Notele și clasamentele finale sunt confidențiale și sunt făcute publice numai pe scena Galei Laureaților.

Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile specificate mai jos sau a nu le acorda. Deciziile juriului nu pot fi contestate.
10. Premii
Premiul I 2000 lei
Premiul II 1500 lei
Premiul III 1000 lei
3 mențiuni a câte 500 lei

Sumele corespunzătoare premiilor și mențiunilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data acordării premiului.

Câștigătorul Trofeului va susține un microrecital la ediția imediat următoare a Festivalului; în acest caz va beneficia de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport, cazare și masă.

Concurenții care nu se regăsesc printre premiați vor primi diplome de participare.

Director
Scoala Populara de Arte Pitesti
Gabriela Pendiuc

Veselovski – fisa de participare